ไปรษณีย์อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด

ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MAE SOT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
307 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 531 277
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ แม่สอด

bannerbanner
bannerbanner