ไปรษณีย์อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ มีที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG THOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 640 342
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน

ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG PHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
380 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 641 030, 075 641 280
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ คลองท่อม

bannerbanner
bannerbanner