ไปรษณีย์อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์

ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PRACHUAP KHIRI KHAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
44 ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 604 652
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย

ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย รหัสไปรษณีย์ 77210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
AO NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
460 หมู่ 6 ถนนสายเอก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 554 236
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์

bannerbanner
bannerbanner