ใส่เลขพัสดุของ Nim Express

บริการตรวจเลขพัสดุของนิ่ม เอ็กซ์เพรส

เราคือผู้ให้บริการตรวจเช็คสถานะพัสดุ Nim Express นิ่ม เอ็กซ์เพรส ฟรี หากคุณต้องการติดตามสถานะ nim พัสดุ เพียงแค่กรอกเลขพัสดุของ Nim Express เช่น 6211907194394 ก็สามารถเช็คสถานะล่าสุดของ nim พัสดุ ได้ทันที

นอกจากนี้คุณสามารถติดตามสถานะ nim พัสดุ ได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE และ Facebook ของ ChillCheck ได้เช่นกัน

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส (Nim Expres) จำกัด เป็นผุ้ให้บริการส่งสินค้าและพัสดุ ด่วน ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าครอบคลุมจังหวัดใหญ่ในทุกภาคของประเทศไทย