Flash Express แฟลช เอ็กเพรส สาขา เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

รายละเอียดจุดบริการ

ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา02
ที่อยู่ 100 ถนนอาคารสงเคราะห์
สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map
ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา04
ที่อยู่ 284 ถ.ผังเมือง4
สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map
ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา06
ที่อยู่ 249 (ตรงข้ามป้อมสี่แยกมาลายูบางกอกติดร้านขายของชำ)ถ.สุขยางค์
สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map
ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา16
ที่อยู่ 2 ถนนวิทูรอุทิศ 1
สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map
ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา17
ที่อยู่ 611 ถ.ผังเมือง 4
สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map
ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา19
ที่อยู่ 202/2ม.1
ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 95160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map
ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา18
ที่อยู่ 2/4 ม.5
ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 95160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map
ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา03
ที่อยู่ 48/15 ม.9
สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map
ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา09
ที่อยู่ 36/2 ม.2 ถ.ยะลา-รามัน
สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

bannerbanner
bannerbanner